Unele texte sunt pamflete şi trebuiesc tratate ca atare. Orice asemănare cu oameni sau animale reale se pedepseşte conform legii...

sâmbătă, 30 ianuarie 2010

Spike - scandal

2 comentarii:

Bobbi - Shoarecele de blog