Unele texte sunt pamflete şi trebuiesc tratate ca atare. Orice asemănare cu oameni sau animale reale se pedepseşte conform legii...