Unele texte sunt pamflete şi trebuiesc tratate ca atare. Orice asemănare cu oameni sau animale reale se pedepseşte conform legii...

vineri, 9 aprilie 2010

And That’s Why He’s Such A Mad Man

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Bobbi - Shoarecele de blog