Unele texte sunt pamflete şi trebuiesc tratate ca atare. Orice asemănare cu oameni sau animale reale se pedepseşte conform legii...

joi, 11 februarie 2010

Pimp My Ride

Un comentariu:

Bobbi - Shoarecele de blog