Unele texte sunt pamflete şi trebuiesc tratate ca atare. Orice asemănare cu oameni sau animale reale se pedepseşte conform legii...

luni, 21 mai 2007

Comunicat de Presă

Liga Pro Europa îşi exprimă indignarea faţă de expresiile rasiste şi sexisteutilizate de Preşedintele României Dl. Traian Băsescu la adresa jurnalisteiAntenei 3, Dna Andreea Pană, pe care a admonestat-o la 19 mai 2007 cuapelativul insultător "ţiganca asta împuţită". Protestăm totodată împotriva încercării Preşedintelui de a limita libertateapresei prin confiscarea telefonului mobil al jurnalistei. Prin expresiile rasiste utilizate, Preşedintele României alimenteazărasismul anti-romi prezent în societatea românească, avînd în vedereimpactul social al exemplului său personal şi al funcţiei pe care o ocupă înstat. Expresiile rasiste şi sexiste utilizate de Preşedintele Traian Băsescucomportă consecinţe juridice, contravenind atît prevederilor ConstituţieiRomâniei cu privire la protecţia minorităţilor, cît şi prevederilor dinOrdonanţa de Guvern 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturorformelor de discriminare. Liga Pro Europa se asociază plîngerii depuse de Romani Criss la ConsiliulNaţional pentru Combaterea Discriminării şi solicită totodată autosesizareaParchetului General în acest caz de o maxima gravitate. Liga Pro Europa adresează societăţii civile şi presei româneşti, ca şiorganismelor internaţionale, apelul de a lua atitudine faţă de afirmaţiilerasiste şi sexiste ale Preşedintelui României.

Smaranda Enache

Co-Preşedintă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Bobbi - Shoarecele de blog